KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE U PRODAJI – Napredni edukacijski program u malim grupama

EBBE COMMS d.o.o. objavljuje poziv za prijavu na edukacijski program iz oblasti “Komunikacijske vještine u prodaji”.

Obuka je namijenjena osobama koje se direktno susreću sa kupcima u svojim poslovima i žele unaprijediti svoju prodajnu komunikaciju.

Prodaja je osnovni stub i sine qua non svake kompanije. Komunikacijske vještine su suština koja određuje da li će komunikacija sa kupcem uroditi prodajom.

Edukacijski program se sastoji iz tri faze:

1 – OBUKA – traje 5 radnih dana i obuhvata deset sati naprednog interaktivnog treninga dva sata u poslijepodnevnom terminu od 16-18h od ponedjeljka do petka

Moduli:

  • Priprema pred prodaju
  • Komuniciranje o proizvodu/usluzi
  • Vrijednosne propozicije
  • Konverzacijske tehnike
  • Neverbalna komunikacija
  • Asertivnost i drugi stilovi komuniciranja
  • Emocionalna inteligencija
  • Aktivno slušanje i spontani dijalog
  • Pregovaranje
  • Post prodajna komunikacija

2 – PRAKSA – Nakon obuke polaznici dobijaju materijale za vježbanje, te u mentorstvu sa trenerom naredne tri sedmice direktno koriste komunikacijske tehnike na radnom mjestu;
3 – FEEDBACK – Nakon trosedmične prakse učesnici imaju individualnu sesiju povratne informacije sa trenerom

Prva naredna grupa polazi sa obukom u ponedjeljak 06. februar 2023. (obuka traje pet radnih dana od, a zadnji rok za prijavu je 25. januar 2023.
Maksimalan broj polaznika u jednoj grupi je 6.
Lokacija: Sarajevo, soba za sastanke – EBBE COMMS d.o.o.

Program vodi trenerica Ema Alagić, PhDc.

Program naprednog treninga:

Cijena kotizacije je 550,00 KM +PDV

Prijaviti se možete putem FORMULARA NA LINKU